1η θέση Ανδρέας Χριστοφόρου

2η θέση Philip Kargotis

3η θέση Κυριάκος Χατζηττοφή

4η Θέση Christopher Dotti

5η Θέση Κώστας Κυριάκου

 

Step Ladder Games

Ανδρέας Χριστοφόρου

244

169

Philip Kargotis

Ανδρέας Χριστοφόρου

255

213

Κυριάκος Χατζηττοφή

Ανδρέας Χριστοφόρου

214

148

Christopher Dotti

Κώστας Κυριάκου

160

202

Christopher Dotti